Hauries d´instal.lar el plug-in del flash... Descarregar plug-in de Flash

Disminuir Aumentar

Què som?

Què és Global Talent?

Global Talent és una plataforma digital posada en marxa per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) amb el recolzament del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (DIUE). Amb un format de diari digital, Global Talent és la primera gran iniciativa divulgadora de la ciència emmarcada en l’esperit del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI).

El seu objectiu és, responent als reptes marcats pel PNRI en divulgació científica, fer arribar a la societat catalana la transcendència de la recerca i la innovació per al país i, alhora, projectar internacionalment el sistema català de recerca i innovació. Global Talent té la vocació d’esdevenir l’element vertebrador del coneixement social de la ciència a Catalunya i incorpora tecnologies web 2.0 d’última generació i  un equip de professionals de la comunicació científica d’experiència contrastada a mitjans de comunicació distribuït arreu el món.

A qui s'adreça Global Talent

Global Talent es defineix com una multiplataforma multiusuari. Això significa que els seus continguts s'elaboren en múltiples formats d'acord amb la tecnologia disponible a cada moment, i que el seu públic objectiu és divers. Com és sabut, Internet permet difondre coneixement en múltiples formats, des dels més convencionals basats en text i hipervincle, a d'altres més sofisticats de tractament multimèdia. Els diferents tractaments possibiliten que cadascú trobi el seu espai informatiu o divulgatiu d'acord amb els seus interessos, des d'estudiants de batxillerat fins a professionals de la comunitat científica, passant per gestors d'R+D+I o de política científica o professors que busquen recursos educatius a la xarxa.

L'aplicació de tecnologies punta afavoreix, d'altra banda, la participació dels usuaris a través de les diverses seccions de Global Talent i, de manera destacada, a través de les xarxes socials més populars, de les quals el diari digital també en forma part. Els principals segments de públic a qui es vol arribar són:

• Comunitat científica

S’hi inclou el conjunt d’investigadors que operen en el marc del sistema (universitats, centres de recerca, OPI); gestors i tècnics de suport a la recerca; experts i responsables en matèria de política científica (policy-makers); divulgadors i comunicadors socials de la ciència.

• Comunitat empresarial

L’R+D facilita oportunitats de negoci que són d’interès per a emprenedors, empresaris amb voluntat d’innovació, gestors o fins i tot professionals vinculats a responsables econòmics i tecnològics.

• Xarxes socials

Les noves tecnologies de la informació i la comunicació estan possibilitant la generació espontània d’agrupacions de persones segons interessos comuns, bé sigui de coneixement, professionals, de solidaritat o simplement d’oci. Són les xarxes socials de caràcter participatiu.

• Professionals de l'ensenyament i comunitat escolar

La generació de recursos educatius orientats a la comunitat docent ha de derivar en productes adaptats a escolars d’edats diverses.

• Públic general

Atès el potencial divulgador dels mitjans de comunicació, es preveuen tractaments específics que captin l’atenció d’un públic general interessat en ciència, tecnologia i innovació.

De què informa Global Talent

Des de Global Talent s'entén que el coneixement, bé sigui adquirit, bé sigui generat, provoca un fort i innegable impacte en qualsevol àmbit, especialment els de caràcter social i econòmic. Per aquesta raó, Global Talent es defineix com un diari digital que informa de ciència, economia i societat. Tres grans contenidors protagonitzen l’oferta informativa de Global Talent: News& Views, MediaLab i Entorns.

News&Views

Agrupa les grans seccions periodístiques d’informació d’actualitat a partir de fonts de referència internacionals.

Top

Actualitat: notícies, reportatges i entrevistes elaborades a partir de fonts internacionals.
Fronteres: els temes d’actualitat en context internacional.
Ciència per a Presidents: periodisme d’investigació, anàlisis i informes a partir de temes d’interès universal.

Món

Corresponsalies: cròniques personalitzades de periodistes i experts des de qualsevol punt del món.
Bitàcoles: experiències, expedicions i experiments d’interès universal seriades per capítols.

Off Ciència

Tribunes: l’opinió de científics, periodistes especialitzats i gestors polítics sobre l’impacte social i econòmic de la ciència.
La Tira: humor gràfic sobre ciència i el seu impacte social.


MediaLab

Àrea experimental en tractaments multimèdia a partir de la qual es vol donar a conèixer les persones, les experiències i els conceptes científics d'impacte social.

Divulgator

Perfils: les personalitats de la ciència, el desenvolupament i la innovació basada en el coneixement.
Conferències: el que diuen els grans protagonistes als grans fòrums amb un tractament periodístic, editorial i tecnològic propis.
Entrevistes: el científic, el líder d’opinió, a fons.

Galeria

Fotogaleries: les millors imatges per associar ciència i societat en sèries tractades
periodísticament.
Documentals: reportatges i retrats en vídeo sobre científics i el seu entorn.
Infografies: recursos animats sobre conceptes, processos i fets d’interès universal.

Entorns

Tot sistema de ciència i tecnologia està composat d'institucions de recerca (universitats, centres, hospitals de referència), organismes de política i gestió, un teixit empresarial actiu en activitats d'R+D+I i instruments de difusió i divulgació del coneixement (xarxes de museus, editorials). Tot plegat defineix un entorn la riquesa del qual ve definit pel seu nivell d'activitat i la qualitat dels impactes socials i econòmics que genera.

Pòst-it

Recomanacions: el que es pot llegir, veure i visitar segons el criteri de l’editor i l’opinió del públic.
Crítiques: el que agrada a l’editor i el perquè, així com el que agrada al públic.
Agregador cultural: tot el que passa a l’entorn de la cultura científica a partir de
les fonts originals i el filtre de l’editor.

Sistema

Entorns: tot allò que passa al sistema català de ciència, tecnologia i innovació a partir de les fonts originals i el filtre de l’editor.
Recursos: els recursos a Internet del sistema organitzats i comentats.
Agenda: el que ha de venir i el que ha de passar que sigui d’interès per als
protagonistes del sistema.
Convocatòries: els ajuts, subvencions o els recursos competitius d’utilitat per als professionals de la ciència d’origen local i internacional.


Antibloc

• Tot allò que passa en ciència, tecnologia, i de vegades política, que tothom es pregunta en veu baixa i per a què no sempre hi ha respostes en veu alta. Formulat en termes de crítica, inconformisme, dubte, coneixement, xarxes, economia, rebel·lia, comunicació, solidaritat, pensament, globalització, sistema...

Quina és la política editorial de Global Talent

D’uns anys ençà, Catalunya i la ciutat de Barcelona s’han convertit en un referent internacional que va molt més enllà de la destinació turística de moda. Amb el pas del temps, el país i la seva capital han sabut combinar la seva història com a referent mediterrani amb la transgressió cultural, la capacitat organitzativa de grans esdeveniments o l’interès generat com a centre de negocis. Catalunya forma part per mèrits propis d’un món cada vegada més global.

Aquesta voluntat internacional s’ha vist reforçada, en els darrers temps, per l’aposta que des de diferents sectors s’està fent perquè Catalunya sigui considerada un pol de coneixement, i que pren com a principal valor la inversió en recerca competitiva a escala global i la capacitat d’atracció de talent científic internacional. D’aquesta inversió s’espera un impacte econòmic que faciliti una participació activa en la construcció de la societat del coneixement, així com transcendir el debat social que
sorgeix de l’aparició de noves idees.

En aquest marc la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) impulsa Global Talent (www.globaltalentfcri.com), un diari digital que neix a Catalunya amb clara vocació internacional. Amb el suport del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, es tracta de la primera concreció de l’esperit divulgador de la ciència recollit en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI).

L’objectiu primer de Global Talent és disseminar i divulgar la ciència més actual, explicar com el coneixement es tradueix en economia i promoure el debat social de les idees. Per assolir-lo, parteix del sistema de ciència i tecnologia català per situar-lo al context internacional. La plataforma a través de la qual s’expressa és un diari digital que incorpora les darreres innovacions tecnològiques de la web 2.0.

En aquest sentit, el nou diari és també un model col·laboratiu i sinèrgic entre tots els actors d’un sector estratègic com és la recerca. Un model que contribueix a conduir-nos a la nostra futura societat i economia del coneixement, el marc que ens permetrà competir internacionalment i posar les bases per tal que Catalunya esdevingui un pol de coneixement, tal com especifica el PNRI.

Producte periodístic innovador

Global Talent es defineix com un producte periodístic que incorpora innovació tecnològica i de disseny. Com a producte informatiu, neix netament diferenciat de l’oferta actual a Internet en aquest àmbit, amb continguts sobre ciència, economia i societat presentats en suports d’última generació, renovats a diari amb rigor professional i un llenguatge assequible.

La tecnologia web 2.0 i un equip de professionals del periodisme científic d’experiència contrastada a mitjans de comunicació líders, distribuït per tot el món, permet a Global Talent oferir informació i opinió de qualitat actualitzada constantment. Uns factors que contribueixen, a la pràctica, a dinamitzar el sistema català de recerca i innovació i aporten valor afegit en forma d’anàlisi i generació de coneixement a individus, comunitats i xarxes socials que participen igualment de l’estructura de redacció.

L’estructura de Global Talent descansa sobre quatre grans àmbits, l’editorial i el tecnològic, d’una banda; i l’institucional i el de negoci, de l’altra.

L’àmbit editorial s’estructura a partir d’una redacció distribuïda i un nucli centralitzat de control de producció. Consta d’una àmplia xarxa de periodistes i col·laboradors especialitzats amb alta mobilitat i connexió internacional que es complementa amb l’accés a les millors publicacions i serveis i agències de comunicació mundials. Això possibilita un tractament multilingüístic (el diari es publica en català, castellà i anglès). Amb aquesta xarxa ha de ser possible la cobertura dels actes més rellevants en ciència o innovació, l’entrevista o l’opinió dels líders d’opinió o la corresponsalia i el debat en formats periodístics.

Així mateix, Global Talent implementa criteri editorial i experimentació en el tractament en les àrees més gràfiques i multimèdia, o la incorporació del periodisme d’enllaços, en forma d’agregadors (motors automatitzats de cerca d’informació en línia), en les seccions destinades a informar de recursos.

L’àmbit tecnològic és el que més s’obre a la innovació. Global Talent ha optat, per fugir de l’estandardització i els tractaments massius, pel desenvolupament d’una plataforma de gestió pròpia, a la qual ha unit el desenvolupament d’aplicacions a mida seguint criteris editorials i d’usos i pràctiques de redacció. En una primera fase destaquen el desenvolupament d’un reproductor/player amb capacitat per incorporar capes i nivells d’informació paral·lels; un agregador específic per als entorns de periodisme d’enllaços; i un gestor de continguts específicament pensat per cobrir tasques redaccionals.

Model col·laboratiu

L’establiment d’un model col·laboratiu i relacional és el que ha d’afavorir la instauració d’un model de negoci editorial sostenible i una xarxa de relacions institucionals que contribueixin a la dinamització del sistema.

En aquest marc, des de Global Talent s’ha impulsat una configuració de circuits informatius concebuts com a productes i serveis de comunicació que es posaran a disposició de la comunitat que conforma el sistema català de ciència, tecnologia i innovació per ampliar després aquesta xarxa a institucions que operen en l’àmbit internacional.

Com prioritza el PNRI, Catalunya vol situar la ciència, la tecnologia i la innovació en el primer pla de la societat catalana en els propers anys. Global Talent, seguint l’esperit del PNRI, vol fer que les persones reconeguin i entenguin la transcendència de la recerca i la innovació per al país i, en un segon i transcendent pas, que s’involucrin en el sistema com a ciutadans, usuaris i consumidors intel·ligents i actius.

El grau en què la ciència, la tecnologia i la innovació siguin imbuïdes en la societat catalana serà, a llarg termini, una clau per poder esdevenir una potència de primer nivell mundial en recerca i innovació. Una societat que coneix i reconeix el valor de la ciència i dels seus protagonistes és una societat més procliu al canvi, a la transformació, més reactiva i proactiva davant els reptes i les situacions difícils, i amb un jovent, també, amb més vocació cap als estudis científics i tecnològics.
 
Global Global Global Global
RSS