Hauries d´instal.lar el plug-in del flash... Descarregar plug-in de Flash

Disminuir Aumentar

Avís Legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

La utilització d’aquest lloc web està subjecte a l’acceptació de les següents condicions d’ús. El sol fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els seus continguts, implica que l’usuari ha llegit i accepta totes les condicions.

www.globaltalentfcri.com és un diari d'informació sobre ciència i innovació concebut com un servei públic per estendre el coneixement i les seves implicacions socials i econòmiques, alhora que tenen com a missió informar l'usuari, divulgar conceptes basats en el coneixement i esdevenir eines d'interès per a formadors i estudiants. Per aquesta raó, una part dels continguts estan subjectes a una llicència Creative Commons.

Qui ho desitgi, podrà deixar comentaris en qualsevol de les informacions publicades, tenint present que no s’accepten anuncis, cadenes de missatges de correu electrònic o qualsevol altre contingut que no sigui opinar o obrir debats sobre el material publicat. Qualsevol informació que no s’ajusti a aquests paràmetres o que es consideri inapropiada o que fins i tot pugui ser considerada delictiva, no serà admesa. Qualsevol comentari serà moderat a posteriori, per la qual cosa s’articularan mesures per denunciar usos abusius o inapropiats.

LA FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ (d’ara endavant TALÈNCIA), es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis de les Condicions Generals i, en general de tots els elements que integren el disseny i la configuració d’aquesta pàgina web. Igualment,  també es reserva el dret de suspendre, temporalment o definitivament, l’accessibilitat a les seves pàgines web.

Els preguem que llegeixin atentament.


INFORMACIÓ GENERAL EN COMPLIMENT DE LA LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE), LLEI 34/2002 DE 11 DE JULIOL.

TITULARITAT DEL LLOC WEB:

DOMINI:
www.globaltalentfcri.com
TITULAR:
TALÈNCIA
DOMICILI SOCIAL:
Passeig Lluis Companys, 23
TELÈFON:
93.268.77.00
E-MAIL:
info@globaltalentfcri.com
NIF:
G-58285784
DADES REGISTRALS:
Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, inscrita amb el número 281.POLITICA DE PRIVACITAT


És important per  TALÈNCIA, garantir la protecció, privacitat i seguretat de la seva informació personal, i per aquest motiu intentem complir amb les lleis sobre privacitat, protecció de dades i seguretat de totes les dades personals on tenim llocs web.

A través del nostre lloc web, TALÈNCIA no recollirà cap tipus d’informació personal sobre vostè, llevat que vostè voluntàriament ens les faciliti, ja bé sigui omplint el formulari o mitjançant altres vies. Les dades personals sol·licitades a la web www.globaltalentfcri.com es necessiten per a enviar comunicacions a l’usuari, per mantenir-lo informat sobre els nostres serveis, així com de totes les activitats relacionades amb la pàgina web.

Per tant, l’usuari autoritza expressament a  TALÈNCIA a poder remetre-li informació diversa per correu electrònic. Si vostè no desitja rebre informació sobre els nostres serveis, si us plau, indiqui’ns-ho expressament per correu electrònic a info@globaltalentfcri.com o escrigui’ns a TALÈNCIA, Passeig Lluís Companys nº 23, (Barcelona – 08010).

El lloc web de  TALÈNCIA, pot contenir enllaços a altres llocs web gestionats per tercers sobre els quals  TALÈNCIA no exerceix cap tipus de control.  TALÈNCIA no és responsable de les politiques de privacitat o el contingut d’altres llocs web no gestionades per ella mateixa.

 TALÈNCIA, no utilitza cookies per accedir a la informació relativa als usuaris del lloc web. No obstant això, es reserva el dret de modificar el seu criteri respecte l’ús de les cookies.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. TALÈNCIA no es fa responsable dels errors o omissions que pogués tenir aquest lloc web, ni tampoc es fa responsable de qualsevol dany o perjudici produïts ni dels defectes tècnics, sigui quina sigui la seva naturalesa, que es derivin de les matèries contingudes al web www.globaltalentfcri.com i de l’ús de la informació.

La TALÈNCIA no garanteix l’absència de virus o elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic de l’usuari, ni en altres documents o arxius.

 TALÈNCIA, no pot assumir ninguna responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d’Internet de www.globaltalentfcri.com.


INFORMACIÓ TÈCNICA

Per una visualització òptima, recomanem configurar la pantalla a 1024 x 768, o superior i una qualitat de color de 32 bits.

Així mateix, recomanen la utilització d’un navegador Microsoft Explorer 7 o superior.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I COPYRIGHT

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en el lloc web, pertanyen a TALÈNCIA, exceptuant determinats continguts o informacions sotmesos a una llicència Creative Commons, les condicions de la qual són accessibles des de la web www.globaltalentfcri.com.

Les informacions, que poden provenir de fonts externes (identificades oportunament en cada cas), podrien no ser completament exactes o actualitzades, tot i els esforços perquè així sigui.

Tots els continguts estan protegits pels drets de Copyright i propietat intel·lectual, que l’usuari ha de respectar.

Resta prohibit, qualsevol ús dels continguts de la pàgina web, concretament sobre les fotografies, imatges, textos, disseny gràfic, continguts creatius i estètics, índexs, sons i codis font, sense l’autorització expressa dels seus titulars/autors. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris.

TALÈNCIA, i Global Talent són marques protegides legalment i propietat de  Talència.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “Copyright”, o altres dades identificatives, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme de informació que poguessin contenir els continguts.

Tota vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial inclosos en aquesta web, així com la infracció de la normativa que els protegeix establerta en el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, legislació referent a la protecció de patents i marques, i qualsevol altra normativa vigent, comportarà les responsabilitats civils i/o penals que en cada cas corresponguin.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La facilitació de dades personals no és requisit per tal d’accedir als continguts d’aquesta web. Únicament s’emmagatzemaran les dades personals que l’usuari voluntàriament faciliti si ho desitja, ja bé sigui mitjançant el formulari inclòs en l’apartat Newsletter, com qualsevol altra via.

 TALÈNCIA, es compromet a complir la legislació vigent en matèria de protecció i tractament de dades personals i en particular la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal de 13 de Desembre, així com el seu Reglament (Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre).

Les dades personals proporcionades per l’usuari, seran incloses en el nostre fitxer “USUARIOS Y CONTACTOS DE GLOBAL TALENT”, degudament registrat en el registre de la Agencia Espanyola de Protecció de Dades, i tractades conforme a la Llei Orgànica 15/1999, la finalitat de la qual és facilitar la informació requerida per l’usuari o una altra informació que TALÈNCIA pugui considerar del seu interès. L’usuari pel fet d’enviar el formulari de la web, dona els seu consentiment pel tractament de les seves dades personals.

Els usuaris, les dades del quals siguin objecte de tractament, podran exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de les seves dades, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquests drets podran ser exercitats per l'usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ, Passeig Lluís Companys nº 23, 08010 Barcelona. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport, posar la referència “LOPD GLOBAL TALENT” i contingut concret del dret exercitat.

Els usuaris que facilitin les seves dades personals, seran els únics responsables de la veracitat i correcció de les dades incloses, quedant  TALÈNCIA exonerada de qualsevol responsabilitat al respecte.


LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents condicions Generales, queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés a la pagina web, l’usuari i la TALÈNCIA, acorden sotmetre’s expressament a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.
 
Global Global Global Global
RSS