Hauries d´instal.lar el plug-in del flash... Descarregar plug-in de Flash

Ciència per a presidents

ciència per a presidents

Genètica

Disminuir Aumentar

L'estil de vida en clau genètica

L'anomenat epigenoma és un dels 'oma' més suggestius i mèdicament més prometedors de les biociències. L'epigenètica, entesa com la connexió entre els gens i l'ambient, permetrà entendre, entre altres coses, com influeix l'estil de vida en l'expressió dels gens i perquè la genètica no és la destinació

GONZALO CASINO | 31 DE GENER DE 2011


La raó per la qual dos bessons idèntics no emmalalteixen ni
envelleixen igual es troba en l'epigenètica


La genètica que arriba a les acaballes del segle XX ha estat sobrepassada, corregida i completada per una nova disciplina. A la vista de les noves troballes bioquímiques en la molècula d'ADN, no hi ha hagut més remei que anomenar-la epigenètica, una cosa que està per sobre de la genètica i en el que no van poder reparar ni Mendel, el pare de la disciplina clàssica, ni tan sols Watson i Crick, descobridors de l'estructura de l'ADN.

L'epigenètica ha transformat la manera d'entendre l'herència i les malalties, des del càncer als trastorns mentals, rescatant la idea de Lamarck que els caràcters adquirits es poden heretar. L'epigenètica és el pont biològic entre els gens i l'ambient, el que explica tot un seguit de canvis genètics heretables que no depenen de la seqüència de bases de l'ADN. Per què dos bessons idèntics no pateixen les mateixes malalties? Per què la salut de l'ovella Dolly no va ser igual que la de les seves germanes i va acabar morint prematurament?

Més enllà de les quatre lletres

La resposta a aquestes i altres qüestions està en l'epigenètica, ja que va més enllà del llenguatge de quatre lletres de l'ADN que es combinen en paraules de tres lletres per donar lloc als aminoàcids i les proteïnes. La seqüència no ho és tot: hi ha una sèrie d'indicadors epigenètics que fan que un determinat gen (una cadena d'ADN que normalment codifica per una proteïna) s'expressi o no s'expressi, és a dir, realitzi o no la funció biològica que té encomanada.

La molècula d'ADN, formada per 3.000 milions de parells de bases, és una llarga fibra helicoïdal de dos metres de llarg que s'empaqueta en el nucli de les cèl·lules mitjançant unes molècules empaquetadores. El conjunt del paquet genètic format per l'ADN i les proteïnes associades (principalment histones) és el que s'anomena cromatina (els cromosomes). Pel que s'està veient, la forma com l'ADN està empaquetat determina quins gens s'activen.

Totes les cèl·lules d'una mateixa persona tenen el mateix ADN (igual també en el cas de bessons idèntics), però està clar que les cèl·lules del cos poden ser molt diferents. Què és el que diferencia una cèl·lula de la pell d'una neurona si no és el seu ADN? La diferència està en el seu embolcall, en totes les modificacions bioquímiques que fan que un gen s'activi o no s'activi.

El principal i més conegut d'aquests factors epigenètics és la metilació (addició d'un grup metil) de l'ADN, però hi ha altres com l'acetilació (addició d'un grup acetil) o la metilació de les histones. Tots aquests factors epigenètics no afecten la seqüència genètica, però fan que l'embolcall de l'ADN sigui diferent i funcioni, per tant, de forma diferent.

Llums verdes o vermelles

A part de la metàfora de l'embolcall, n’hi ha altres per visualitzar el que és l'epigenètica. Una de les més expressives és la que considera els factors epigenètics com les llums verdes i vermelles de l'ADN, que donen via lliure o tanquen el pas a l'expressió dels gens. Però l'important és que aquests senyals poden modificar mitjançant l'estil de vida. I, a més, s'hereten.

Malalties com el càncer són resultat d'una sèrie d'alteracions genètiques i epigenètiquesEn néixer, tots heretem un genoma i un epigenoma. El genoma només es pot alterar per una mutació, però l'epigenoma és una cosa molt més dinàmica que s'altera amb la dieta, amb l'exposició a tòxics i molts altres factors relacionats amb l'estil de vida. Així, per exemple, els grans consumidors d'alcohol experimenten una major proporció de metil en el seu genoma, i això podria relacionar-se amb moltes de les malalties que pateixen.

El càncer, com moltes altres malalties, és el resultat d'alteracions genètiques i epigenètiques que només ara comencen a entendre's. En general, l'ADN de les cèl·lules tumorals presenta menys metilats que el de les cèl·lules sanes. A més, s'han identificat nombrosos marcadors epigenètics en diversos gens associats a tumors que permetrien detectar la malaltia.

El coneixement de l'epigenètica del càncer i d’altres malalties és actualment una de les línies de recerca més prometedores. A principis d'aquesta dècada un consorci d'entitats públiques i privades va posar en marxa l'anomenat Human Epigenome Project amb la idea inicial d'identificar, catalogar i interpretar els patrons de metilació dels gens humans en els principals teixits del cos. De moment, s'ha culminat un estudi pilot, però cada vegada s'estan sumant més investigadors a aquesta enorme tasca d'entendre els components genètics i epigenètics (ambientals) de les malalties i avançar així en la seva detecció i tractament.

BESSONS NO TAN IDÈNTICS
La raó per la qual dos bessons idèntics no emmalalteixen ni envelleixen igual es troba en l'epigenètica. En néixer, tenen el mateix genoma (idèntics gens) i el mateix epigenoma (idèntica informació per al funcionament d'aquests gens), però amb els anys la seva epigenoma es va diferenciant. Aquesta troballa decisiva, en la que va contribuir de manera destacada el 2005 Manel Esteller, director del Programa de Biologia i Epigenètica del Càncer de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, explica les bases biològiques de les diferències entre aquests clons naturals que són els bessons idèntics. Les diferències epigenètiques trobades en l'ADN de 80 parelles de bessons obeeixen a factors externs com el tabaquisme, la dieta o l'exercici físic, però també poden atribuir-se a una deriva epigenètica associada amb l'envelliment.
Tòpics de l'article

Comentaris

       
3 comentaris

jessica 26/11/2017
Your fertility herbal herbs are really good it has brought solution to my fears and worries at last. I am going to refer people to you and l hope that women out there who are going through the same fears and worries l went through in getting pregnant, will find your email.... drclimentscott@gmail.com drclimentscott@gmail.com drclimentscott@gmail.com , and solution will come to them. 1. Difficult Trying to get pregnant 2. Infection 3. Blockage from the fallopian Tube 4. Cyst from the ovaries 5. Unpleasant smell from the virginal 6. Irregular menstruation 7. Infertility for easy Conception.. 8. skin diseases, Toilet infection and bad body odor 9. Fibroid 10.HIV AIDS Etc.. Thank you and God bless you Doc climent Scott. drclimentscott@gmail.com contact him on his whats-app number here +2347036879479 +2347036879479

kate 26/11/2017
I am singing with joy today because of what God has use Doctor Natasha to do in my life,can you believe i got pregnant at the age of 40 year,i have be looking for a baby of my own that will call me mother for the past 12years, i contacted some many people who try their best but there was no solution to my problem, but when i came in contact with Dr natasha my story change from worst to the best,so many people think that i will never have a baby of my own,but when Dr natasha gave me her powerful pregnancy herbs i became pregnant after taking it for just one week all i did for her was to get the herbs which she told me to get and now i have a child i could call my own,i am so happy, you can contact her via email >>> pregnancyherbs@gmail.com pregnancyherbs@gmail.com

kate 26/11/2017
I am singing with joy today because of what God has use Doctor Natasha to do in my life,can you believe i got pregnant at the age of 40 year,i have be looking for a baby of my own that will call me mother for the past 12years, i contacted some many people who try their best but there was no solution to my problem, but when i came in contact with Dr natasha my story change from worst to the best,so many people think that i will never have a baby of my own,but when Dr natasha gave me her powerful pregnancy herbs i became pregnant after taking it for just one week all i did for her was to get the herbs which she told me to get and now i have a child i could call my own,i am so happy, you can contact her via email >>> pregnancyherbs@gmail.com pregnancyherbs@gmail.com

<< 1 >> 
 
Global Global Global Global
RSS